BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER
Dramaski AB värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Dramaski samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter.

Dramaski AB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

Dramaski AB
Odengatan 60
113 22 Stockholm

Vi behandlar era uppgifter om kontaktuppgifter (namn, adress m.m) och epostadress med stor respekt för din integritet enligt den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

ANSTÄLLD
Som anställd på Dramaski AB hanterar vi dina personuppgifter för löneutbetalningar, skatteinbetalningar, tjänstepension och liknande. Dramaski AB sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla bokföringslagen, vilket är sju år.

CASTING OCH MEDVERKANDE
När Dramaski AB producerar ett TV-program, informationsfilmer eller liknande behöver vi medverkande. När du visat intresse av att medverka i produktionen via casting eller på ett annat sätt så behöver vi behandla dina personuppgifter för att få en bild av dig som medverkande i syfte att kunna avgöra om du passar i produktionen.

Dramaski AB ser till att lagra bilder och filmer säkert samt att brandväggar och antivirusprogram är uppdaterade för att skydda dina uppgifter, allt för att du ska kunna känna dig trygg. Tänk också på att inte skicka oss känsliga personuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas av oss inom företaget samt av våra uppdragsgivare, t.ex. Tv-bolag, organisationer, föreningar och liknande.

Dramaski AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för produktionen. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera dina uppgifter vid produktionens slut om det inte finns väsentliga skäl att spara.

SAMARBETSPARTNER
Företräder du ett företag, organisation, förening eller liknande där ni ingår ett samarbete med Dramaski AB så behöver vi behandla de uppgifter vi får in från er exempelvis namn, kontaktuppgifter och annat. Tänk också på att inte skicka oss känsliga personuppgifter om det inte finns väsentligt skäl till detta eftersom uppgifterna kommer att behandlas av oss inom företaget. Efter slutfört uppdrag kommer vi att på ett säkert sätt radera alla uppgifter vid produktionens slut om det inte finns väsentliga skäl att spara.

ADRESS

Dramaski AB
Odengatan 60
113 22 Stockholm
Sverige

KONTAKT

E-post
info@dramaski.se
Telefon
+46(0)735 123 206

FÖLJ OSS